Predikant

Per 1 januari 2020 is Ds. Gert Zomer als part time predikant aan onze gemeente verbonden. Zijn adres is:

Adres Kampen:                                               Adres Vrouwenpolder:

Ds. Gert Zomer                                               Ds. Gert Zomer
Kalmoessingel 40                                           Schoolstraat 11
8265 CR Kampen                                           4354 AJ Vrouwenpolder

06-36119142                                                   06-36119142