Wie zijn wij?

Wie zijn wij? Wij zijn de Ger. Kerk Vrijgemaakt in Vrouwenpolder. Samen met zo’n 270 andere vrijgemaakte kerken in Nederland vormen wij een kerkverband. Onze gemeente bestaat uit ongeveer 150 leden. Wat ons bindt is de liefde voor God die ons geschapen heeft. Door Zijn liefde heeft Hij zijn Zoon voor ons naar de aarde gezonden om voor onze zonden te lijden en te sterven. Hierdoor mogen wij vergeving van zonden ontvangen.

In onze diensten mogen wij God beter leren kennen. Hem ontmoeten. Hij heeft zich aan ons bekendgemaakt door Zijn woord, de Bijbel. Hieruit wordt elke zondag het evangelie verkondigd. We leren hoe God gediend wil worden en ook hoe we dat in ons dagelijks leven het beste kunnen toepassen. We mogen God eren door te zingen over Hem. We mogen in gesprek gaan met Hem door te bidden. Graag willen wij dit met u delen!

 
kerklinks.png